Kalkulačka: Koľko peňazí môžete investovaním získať

Predpokladaný ročný výnos po dobu investície je 6,41 %
0 Vaše vklady celkom
0 Zhodnotenie
Hodnota investície na konci*0
Výpočet je založený na očakávanom zhodnotení, ktoré nie je zárukou budúcich výnosov. Priebežné kolísanie hodnoty jednotiek je prirodzeným javom spojeným s každým investovaním do fondov. Investovanie do akéhokoľvek investičného nástroja so sebou vždy nesie riziko straty. Akékoľvek údaje o minulej výkonnosti uvedené v tomto dokumente slúžia len na informačné účely a nie sú zárukou ani spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Návratnosť investície nie je zaručená. Ďalšie informácie nájdete v štatúte fondu a v oznámení kľúčových informácií. *VÝPOČET NEZAHŔŇA POPLATKY PODĽA CENNÍKA.

Stránka používa súbory cookies  na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Výberom nasledujúceho súhlasíte s používaním súborov cookies a používaním údajov o vašom správaní na webovej lokalite na zobrazovanie cielených reklám.