Graf vývoja

Pozrite, ako sa darí fondu Trigea.
Aktuálna cena investičnej akcie platná k 30. 04. 2023:0,10653 €
Kumulatívna výkonnosť v uvedenom období v %
6 mesiacov2.60
Od začiatku roka1.80
1 rok6.53
2 rokyN/A
3 rokyN/A
5 rokovN/A
Od založenia6.53
Priemerná ročná výkonnosť v uvedenom období (% p.a.)
2 rokyN/A
3 rokyN/A
5 rokovN/A
Od založeniaN/A

Historická cena

Stáhnout

Kľúčové údaje fondu

 • Investičnou stratégiou fondu je nakupovať a udržať si kvalitné komerčné nehnuteľnosti, ktoré sú už prenajaté a prinášajú stabilné výnosy vo forme nájomného
 • Investičný horizont: 5 rokov a viac
 • Minimálna výška investície: 20 EUR
 • Vstupný poplatok: podľa výšky investovanej čiastky, maximálne 3 %
 • Výstupný poplatok: nie je stanovený
 • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo zberného účtu: 1693629008/1111
 • Dátum vzniku: 1. 4. 2022
 • Manažérsky poplatok: max. 2 %, aktuálna výška 1,75 %
 • ISIN: CZ0008043882

Kalkulačka: Koľko peňazí môžete investovaním získať

Predpokladaný ročný výnos po dobu investície je 6,53 %
0 Vaše vklady celkom
0 Zhodnotenie
Hodnota investície na konci*0
Začať investovať
Výpočet je založený na očakávanom zhodnotení, ktoré nie je zárukou budúcich výnosov. Priebežné kolísanie hodnoty jednotiek je prirodzeným javom spojeným s každým investovaním do fondov. Investovanie do akéhokoľvek investičného nástroja so sebou vždy nesie riziko straty. Akékoľvek údaje o minulej výkonnosti uvedené v tomto dokumente slúžia len na informačné účely a nie sú zárukou ani spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Návratnosť investície nie je zaručená. Ďalšie informácie nájdete v štatúte fondu a v oznámení kľúčových informácií. *VÝPOČET NEZAHŔŇA POPLATKY PODĽA CENNÍKA.

Stránka používa súbory cookies  na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Výberom nasledujúceho súhlasíte s používaním súborov cookies a používaním údajov o vašom správaní na webovej lokalite na zobrazovanie cielených reklám.